Events

Khóa học ngắn hạn tháng 7 tại Komaba Campus

2014.07.24 - 07.30

  Chương trình sẽ tổ chức khóa học ngắn hạn với sự tham gia của giảng viên và học viên cao học thuộc Bộ môn Nhật Bản học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

« Previous Next »