NewsArchive

2022.07.12 Zensho Japan - Vietnam Japanology Forum lần thứ 1[ Chi tiết ]
2022.02.09 Đã cập nhật trang web của nhân viên.[ Chi tiết ]
2020.12.16 Chị Hoàng Thị Chăm, nghiên cứu sinh nhận học bổng Zensho đã trả lời phỏng vấn NHK World Radio Japan*.[ Chi tiết ]
2020.09.11 We have renewed the application guide for the 2020 Zensho Program.[ Chi tiết ]
2020.08.07 We have updated the application guide for the 2020 Zensho program.[ Chi tiết ]
2020.02.14 We have uploaded the "Student Exchange" page.[ Chi tiết ]
2020.02.03 We have uploaded the application guide for the 2020 Zensho program.[ Chi tiết ]
2019.12.23 Hai bài báo khoa học dưới đây của tác giả Đỗ Thị Mai - học viên nhận học bổng chương trình Zensho Nhật Bản - được đăng trên Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Tập 5, Số 1b và Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á số 10 (224).[ Chi tiết ]
2019.11.08 We have uploaded the second application guide for the 2018 Zensho program.[ Chi tiết ]
2019.10.09 Đã cập nhật trang web của nhân viên.[ Chi tiết ]
2019.01.16 We have uploaded the application guide for the 2019 Zensho program.[ Chi tiết ]
2018.11.12 We have uploaded the second application guide for the 2018 Zensho program.[ Chi tiết ]
2018.11.02 We have uploaded the application guide for the 2018 Zensho program.[ Chi tiết ]
2018.02.26 Nội dung của trang chủ đã được cập nhật.[ Chi tiết ]
2017.05.26 Đã cập nhật trang web của nhân viên.[ Chi tiết ]
2016.09.21 Đại học Việt Nhật (VJU) tổ chức Lễ Khai trường.[ Chi tiết ]
2016.08.04 Đã cập nhật trang web của nhân viên.[ Chi tiết ]
2015.08.05 [ Chi tiết ]
2015.04.16 Tổ chức khóa học chuyên đề tại ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội[ Chi tiết ]
2015.04.15 Tiếp nhận du học sinh[ Chi tiết ]
2014.12.19 Tổ chức thực tập ngắn hạn (Thăm trụ sở chính và Trung tâm phân tích trung ương của Tập đoàn Zensho)[ Chi tiết ]
2014.10.29 Mời viết bài cho "Thông báo Khoa học Nhật Bản học"[ Chi tiết ]
2014.10.16 Ông Ogawa Kentaro - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tập đoàn Zensho đã được tặng giải thưởng Shokumon 2014 của Đại học Tokyo.[ Chi tiết ]
2014.10.08 Tiếp nhận du học sinh[ Chi tiết ]
2014.09.03 Tổ chức thực tập ngắn hạn[ Chi tiết ]
2014.05.28 Tổ chức khóa học chuyên đề tại ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội[ Chi tiết ]
2014.04.18 Tổ chức báo cáo thành quả nghiên cứu của du học sinh học kỳ mùa đông năm học 2013[ Chi tiết ]
2014.01.22 Chúng tôi đã đăng tải thông tin về các hoạt động từ trước đến nay cũng như dự kiến tổ chức sắp tới của "Hanoi Rondo" (tọa đàm nghiên cứu Nhật Bản- Việt Nam) ở mục Events.[ Chi tiết ]
2013.12.20 Tổ chức thực tập ngắn hạn (Thăm trụ sở chính và Trung tâm phân tích trung ương của Tập đoàn Zensho)[ Chi tiết ]
2013.11.12 Tiếp nhận du học sinh[ Chi tiết ]
VNU USSH VJU