News

Tiếp nhận du học sinh

2012.10.02

Vào học kỳ mùa đông năm 2012 (10/2012~3/2013), chương trình đã đón 4 học viên cao học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sang học tại Komaba Campus với tư cách là sinh viên dự thính đặc biệt của Trường Sau đại học. Nội dung của quá trình lưu học sẽ được giới thiệu trong những phần tiếp theo.

« Trang trước Trang tiếp theo »