News

Chị Hoàng Thị Chăm, nghiên cứu sinh nhận học bổng Zensho đã trả lời phỏng vấn NHK World Radio Japan*.

2020.12.16

Chị Hoàng Thị Chăm, nghiên cứu sinh nhận học bổng Zensho đã trả lời phỏng vấn NHK World Radio Japan*. Chúng tôi xin chia sẻ nội dung của bài phỏng vấn đó trên chương trình ngày 13 tháng 12. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Đại học Việt Nhật, chị Chăm hiện nay đang là một chuyên gia về hợp tác quốc tế làm việc cho phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Chính sách Tổng hợp của tỉnh Toyama.

Công việc của chị Chăm là hỗ trợ sinh hoạt và phiên dịch cho người Việt Nam sống ở Toyama và dạy tiếng Việt cho người Nhật Bản. Trong cuộc phỏng vấn lần này chị Chăm nói về công việc của mình, những giá trị quan của người Nhật Bản mà chị Chăm cảm nhận được thông qua công việc đó, cuộc sống ở Toyama và sự tuyệt vời của người dân ở đây. Xin mời click vào link ở dưới để vào trang web chính thức của NHK World Radio Japan và xem bài viết giới thiệu của chị Chăm (nội dung bằng tiếng Việt, link có thể hết hiệu lực trong tương lai):

 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/radio/listener/202012130600/?fbclid=IwAR2cJbroCOAJzvUbGORfH0mlvV7E9QFfGDXOvg8hh6TH-JkdPmXp96vWf4Y

« Trang trước Trang tiếp theo »