News

Nội dung của trang chủ đã được cập nhật.

2018.02.26

Chúng tôi đã cập nhật trang web về chương trình Zensho nhiệm kỳ thứ hai.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến thông tin tập trung vào các hoạt động của JSPH. Rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các bạn.

→ http://www.jsph.c.u-tokyo.ac.jp/vn/about/message/

« Trang trước Trang tiếp theo »