News

Tổ chức khóa học chuyên đề tại ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

2015.04.16

 Từ ngày 27 đến ngày 30/3/2015, khóa học tập trung (môn Nhật Bản truyền thống) dưới sự giảng dạy của GS. Saito Mareshi đã được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Không khí lớp học

 

« Trang trước Trang tiếp theo »