News

Tổ chức thực tập ngắn hạn (Thăm trụ sở chính và Trung tâm phân tích trung ương của Tập đoàn Zensho)

2014.12.19
 Từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2014, 09 sinh viên của Bộ môn Nhật Bản học bao gồm 1 HVCH, 7 sinh viên đại học từ Hà Nội sang và 1 HVCH đang lưu học tại Komaba đã tham gia khóa thực tập ngắn hạn do Chương trình tổ chức.
 
 Trong khuôn khổ khóa thực tập, các em đã học cách sử dụng thư viện và các nguồn cơ sở dữ liệu, thu thập tài liệu để viết luận văn. Ngày 19/11, các em đã đi thăm trụ sở chính của Tập đoàn Zensho ở Shinagawa; ngày 20/11, tham quan nhà máy chế biến thực phẩm và Trung tâm phân tích vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, các em đã được học hỏi về chủ trương kinh doanh và cách thức tổ chức hệ thống kiểm định - chế biến - phân phối thực phẩm của Tập đoàn Zensho.
Đối với các sinh viên đang chuẩn bị viết khóa luận, chuyến đi là cơ hội quý giá để các em thu thập tài liệu. Bên cạnh đó, các em cũng đã có được những ấn tượng sâu sắc đối với các hoạt động xã hội tiêu biểu như Fairtrade hay đối với phương châm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Tập đoàn Zensho.
 
Tham quan trụ sở chính Tập đoàn Zensho(1) Tham quan trụ sở chính Tập đoàn Zensho(2)
Tham quan Trung tâm Phân tích trung ương Tham quan nhà máy
« Trang trước Trang tiếp theo »