News

Tổ chức thực tập ngắn hạn

2014.09.03

  Từ ngày 24 đến 30/7/2014 vừa qua, Chương trình đã tổ chức một đợt thực tập ngắn hạn tại Komaba Campus cho học viên cao học Bộ môn Nhật Bản học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội, gồm 5 học viên đến từ Hà Nội, 03 học viên đang lưu học Đại học Kobe và Đại học Senshu.

  Chương trình thực tập có các nội dung sau: 1. Các buổi học chuyên đề của Giáo sư Sakurai Eiji, 2. Seminar của Giáo sư Sato Toshiki, 3. Hướng dẫn sử dụng Thư viện Komaba, 4. Báo cáo kế hoạch nghiên cứu của 2 học viên. Cũng trong khuôn khổ giờ học chuyên đề của GS. Sakurai, các học viên đã được tham quan Bảo tàng tiền tệ và đã có một chuyến thực tập hết sức bổ ích.

Giờ học chuyên đề GS. Sakurai Eiji Seminar của GS. Sato Toshiki