News

Tổ chức khóa học chuyên đề tại ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

2014.05.28

  Trong tháng 4 năm 2014, khóa học chuyên đề do hai Giáo sư của Đại học Tokyo giảng dạy đã được tổ chức tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo sư Shimizu Takakshi  đã giảng môn Nhật Bản Hiện đại ngày 2-5/4; Giáo sư Shinada Yoshikazu đã giảng môn Nhật Bản Cận đại ngày 25-26, 28/4.

  Môn Nhật Bản truyền thống dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 7 tới.

Không khí lớp học (1) Không khí lớp học (2)

 

« Trang trước Trang tiếp theo »