News

Chúng tôi đã đăng tải thông tin về các hoạt động từ trước đến nay cũng như dự kiến tổ chức sắp tới của "Hanoi Rondo" (tọa đàm nghiên cứu Nhật Bản- Việt Nam) ở mục Events.

2014.01.22

 Chúng tôi đã đăng tải thông tin về các hoạt động từ trước đến nay cũng như dự kiến tổ chức sắp tới của "Hanoi Rondo" (tọa đàm nghiên cứu Nhật Bản- Việt Nam) ở mục Events. (http://www.jsph.c.u-tokyo.ac.jp/vn/events)

 

 "Hanoi Rondo" là tọa đàm được phối hợp tổ chức hai tháng một lần từ tháng 11 năm 2012 bởi Bộ môn Nhật Bản, VNU Hà Nội và JSPH nhằm mục đích mang đến một địa điểm thảo luận học thuật bằng tiếng Nhật định kì tại Hà Nội. Tên gọi "Hanoi Rondo" bắt nguồn từ tọa đàm dân tộc học mang tên "Konoe Rondo" ở Kyoto do TS. Umesada Tadao sáng lập. Rondo trong Quốc tế ngữ có nghĩa là "tụ họp", "Hanoi Rondo" được đặt tên từ ý tưởng mong muốn tạo ra một không gian cho cả người Việt và người Nhật, cả các nhà nghiên cứu và những người quan tâm có thể cùng tụ họp lại và thảo luận một cách thẳng thắn, thoái mái.

 

 Tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu Nhật Bản của Việt Nam và các nhà nghiên cứu Việt Nam của Nhật Bản lần lượt trình bày nghiên cứu của mình bằng tiếng Nhật. Mỗi buổi tọa đàm có sự tham gia của khoảng 10~15 người bao gồm giảng viên, học viên cao học, sinh viên năm thứ 4 của Bộ môn Nhật Bản học và người Nhật ở Hà Nội (nhà nghiên cứu, sinh viên, người quan tâm...) và đã trở thành một địa điểm giao lưu học thuật.

 

 Một số sinh viên đã tham gia các khóa thực tập ngắn hạn hay khóa học chuyên đề của JSPH đã tham gia báo cáo ở "Hanoi Rondo" và đã thu được nhiều thành quả.

 

 Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ đăng tải các thông tin dự kiến về thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung báo cáo tại mục Events, rất mong được sự ủng hộ của quý vị.

 

« Trang trước Trang tiếp theo »