News

2014

2014.12.19 Tổ chức thực tập ngắn hạn (Thăm trụ sở chính và Trung tâm phân tích trung ương của Tập đoàn Zensho)[ Chi tiết ]
2014.10.29 Mời viết bài cho "Thông báo Khoa học Nhật Bản học"[ Chi tiết ]
2014.10.16 Ông Ogawa Kentaro - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tập đoàn Zensho đã được tặng giải thưởng Shokumon 2014 của Đại học Tokyo.[ Chi tiết ]
2014.10.08 Tiếp nhận du học sinh[ Chi tiết ]
2014.09.03 Tổ chức thực tập ngắn hạn[ Chi tiết ]
2014.05.28 Tổ chức khóa học chuyên đề tại ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội[ Chi tiết ]
2014.04.18 Tổ chức báo cáo thành quả nghiên cứu của du học sinh học kỳ mùa đông năm học 2013[ Chi tiết ]
2014.01.22 Chúng tôi đã đăng tải thông tin về các hoạt động từ trước đến nay cũng như dự kiến tổ chức sắp tới của "Hanoi Rondo" (tọa đàm nghiên cứu Nhật Bản- Việt Nam) ở mục Events.[ Chi tiết ]