News

Tổ chức thực tập ngắn hạn (Thăm trụ sở chính và Trung tâm phân tích trung ương của Tập đoàn Zensho)

2013.12.20

 Từ ngày 11 đến ngày 16/11/2013, Chương trình đã tổ chức một đợt thực tập ngắn hạn dành cho sinh viên của Bộ môn Nhật Bản, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội. Thành phần tham dự bao gồm 1 học viên cao học và 4 sinh viên từ Hà Nội sang và 1 học viên cao học đang lưu học tại Komaba.

 Trong thời gian thực tập, các em đã học cách sử dụng thư viện và các loại cơ sở dữ liệu, thu thập tài liệu phục vụ cho việc viết luận văn/khóa luận.  Bên cạnh đó, ngày 14/11, các em đã đến thăm trụ sở chính của Tập đoàn Zensho tại Shinagawa; ngày 15/11, các em đã tham quan Trung tâm Phân tích trung ương, Trung tâm Phân phối và Nhà máy Chế biến thực phẩm, qua đó đã học hỏi được nhiều điều về triết lí cơ bản của Tập đoàn cũng như quy trình kiểm định nguyên liệu, chế biến và xuất xưởng.

 Nhờ thu thập được những tài liệu cần thiết nên các sinh viên tham gia đợt thực tập này đã có thêm nhiều hứng thú trong học tập. Bên cạnh đó, các em cũng rất ấn tượng về nỗ lực của Tập đoàn Zensho dành cho các hoạt động xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tham quan trụ sở chính Tập đoàn Zensho(1) Tham quan trụ sở chính Tập đoàn Zensho(2)