News

2013

2013.12.20 Tổ chức thực tập ngắn hạn (Thăm trụ sở chính và Trung tâm phân tích trung ương của Tập đoàn Zensho)[ Chi tiết ]
2013.11.12 Tiếp nhận du học sinh[ Chi tiết ]
2013.07.20 Tổ chức khóa học ngắn hạn tại Komaba Campus.[ Chi tiết ]
2013.05.04 Tổ chức buổi báo cáo thành quả nghiên cứu của các du học sinh trong học kỳ mùa đông năm học 2012[ Chi tiết ]
2013.04.20 Khóa học tập trung tại Hà Nội [ Chi tiết ]
2013.04.01 GS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tới thăm Komaba Campus [ Chi tiết ]