News

Tổ chức buổi giảng chuyên đề

2012.07.26

 Ngày 27/7/2012 vừa qua, với tư cách nghiên cứu viên, TS.Phạm Thị Thu Giang phó chủ nhiệm Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi giảng về đề tài “Vấn đề thế tục hóa trong thế giới Phật giáo – So sánh Việt Nam và Nhật Bản”. Buổi giảng lần này được tổ chức dưới hình thức Bài giảng chuyên đề EALAI số 6, do Chương trình Zensho và Chương trình EALAI (East Asia Liberal Arts Initiative) đồng chủ trì với sự phối hợp của Trung tâm Nghiên cứu khu vực châu Á- Cơ quan Nghiên cứu toàn cầu hóa khu vực, Đại học Tokyo. Nội dung chi tiết được đăng tải ở mục Events và trang chủ của Chương trình EALAI.

« Trang trước Trang tiếp theo »