News

Mời nghiên cứu viên sang làm việc

2012.07.01

 Từ ngày 01/7 đến 15/8/2012, TS. Phạm Thị Thu Giang, phó chủ nhiệm khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đến làm việc tại Komaba với tư cách nghiên cứu viên. Cô Giang sẽ có buổi giảng chuyên đề vào ngày 26/7 tới đây. Chi tiết xin tham khảo tại mục EventsPoster Bài giảng chuyên đề EALAI số 6.pdf.

« Trang trước Trang tiếp theo »