News

Tổ chức khóa học tập trung tại Hà Nội

2012.03.29

 Từ ngày 9/3 đến 29/3/2012, 05 giảng viên của Đại học Tokyo đã sang giảng dạy cho khóa học tập trung tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham gia giảng dạy lần này đều là các thày giáo đã đứng lớp trong khóa học ngắn hạn 12/2011 tại Komaba, gồm GS.Sakai Tetsuya, PGS.Shimizu Takashi, PGS.Shinada Yoshikazu, PGS.Saito Mareshi, PGS.Sakurai Eiji (theo thứ tự buổi giảng). Các buổi học đều có nội dung nối tiếp khóa học ngắn hạn tại Komaba và đã có rất nhiều sinh viên tiếp tục tham dự.

清水准教授授業(2012年3月集中講義).JPG 齋藤准教授授業(2012年3月集中講義).JPG
Không khí lớp học(1) Không khí lớp học(2)

 

 

 

   
   

 

« Trang trước Trang tiếp theo »