Thư ngỏ

"Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Nhật Bản phối hợp bởi Tập đoàn Zensho, Đại học Tokyo và Đại học Quốc gia Hà Nội" là Chương trình hỗ trợ được xây dựng giữa Trường Sau Đại học Nghiên cứu Văn hóa Tổng hợp thuộc Đại học Tokyo và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, dựa trên nguồn kinh phí tài trợ của Tập đoàn Zensho (Zensho Holdings Co.,Ltd), nhằm mục đích tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nghiên cứu Nhật Bản trẻ tại Việt Nam.

Vì việc giao lưu học thuật giữa hai quốc gia đã bị hạn chế đáng kể cho đến những năm đầu thập niên 1990, và trong giai đoạn sau đó, bởi lý do kinh tế chưa có đủ các điều kiện để tiến hành những nghiên cứu thông hiểu tiếng Nhật và sử dụng tư liệu tiếng Nhật nên cho đến nay, Nghiên cứu Nhật Bản tại Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc những nhà nghiên cứu bao sân cả những khu vực ngoài Nhật Bản giới thiệu khái quát về nước Nhật dựa trên tư liệu tiếng nước ngoài mà chủ yếu là tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung…; mặt khác, trọng tâm của lĩnh vực nghiên cứu cũng chỉ xoay quanh xu hướng kinh tế hiện nay. Những nghiên cứu sử dụng tư liệu tiếng Nhật mới chỉ xuất hiện ít ỏi ở mức có thể đếm được.

Với mục đích khắc phục tình trạng trên, đa dạng hóa lĩnh vực nghiên cứu và chuyên sâu hóa nội dung nghiên cứu bằng việc nâng cao năng lực tiếng Nhật của nhà nghiên cứu, các nhà nghiên cứu Nhật Bản của hai nước Nhật- Việt đã cùng hợp tác xây dựng nên Chương trình này.

Từ năm 2011 đến năm 2015, chúng tôi đã hỗ trợ đối tượng chủ yếu là những học viên cao học chuyên ngành nghiên cứu Nhật Bản của Chương trình Thạc sĩ Châu Á học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn những nội dung sau đây

Tiếp nhận 9 sinh viên sang học tại trường từ nửa năm đến 1 năm với tư cách là sinh viên nghe giảng đặc biệt hệ cao học của Khoa Nghiên cứu văn hoá tổng hợp, mỗi sinh viên học tiếng Nhật và các môn học phù hợp với các vấn đề mình quan tâm cùng với các sinh viên hệ cao học, trường Đại học Tokyo

Tiếp nhận 59 sinh viên đại học và học viên cao học sang học ngắn hạn trong khoảng 1 tuần tại Khoa Nghiên cứu văn hoá tổng hợp

Phái cử 6 giáo viên của Khoa Nghiên cứu văn hoá tổng hợp sang giảng bài trực tiếp bằng tiếng Nhật về các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến nghiên cứu Nhật Bản tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Dựa trên những kinh nghiệm của giai đoạn 1 và xây dựng Khoá học nghiên cứu Nhật Bản của Chương trình Khu vực học tại trường Đại học Việt Nhật mới thành lập năm 2016, chúng tôi đã tiến hành chương trình hỗ trợ mới trong giai đoạn 2 từ năm 2016 trở đi như sau:

Hỗ trợ chi phí nghiên cứu trong 2 năm cho đối tượng là sinh viên cao học chuyên ngành nghiên cứu Nhật Bản của trường Đại học Việt Nhật nhằm giúp các em chuyên tâm nghiên cứu mà không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt

Tại Đại học Việt Nhật, giáo viên của Khoa nghiên cứu văn hoá tổng hợp thuộc Đại học Tokyo và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không chỉ sang giảng bài trực tiếp về các môn chuyên ngành nghiên cứu Nhật Bản, còn thiết lập hệ thống hướng dẫn nghiên cứu theo hình thức seminar chưa được áp dụng ở Việt Nam, thúc đẩy vấn dề quan tâm chủ yếu của các học viên cao học.

Đối với môn học bắt buộc "internship" (thực tập) của năm thứ 2 của hệ cao học thạc sĩ tại trường Đại học Việt Nhật, chúng tôi tiếp nhận học viên cao học chuyên ngành nghiên cứu Nhật Bản sang học tại Khoa nghiên cứu văn hoá tổng hợp với tư cách là sinh viên nghe giảng đặc biệt hệ cao học trong vòng 4 tháng

Mục tiêu của chúng tôi là qua những trải nghiệm như vậy, những nhà nghiên cứu trẻ có thể cảm nhận nước Nhật bằng da bằng thịt và đưa ra những khuynh hướng nghiên cứu mới mẻ về Nhật Bản trên cơ sở lý giải trực tiếp nước Nhật bằng tiếng Nhật.

Để thưc hiện chương trình này, chúng tôi đã thành lập "Cơ quan Nghiên cứu Nhật Bản" tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng với việc cung cấp những tri thức, thông tin mới nhất mà trước tiên là thông tin du học Nhật Bản, chúng tôi cũng đang lên kế hoạch trang bị sách vở tiếng Nhật có tính chất nền tảng bao phủ nhiều lĩnh vực để ngay từ ban đầu giúp những sinh viên có chí hướng nghiên cứu Nhật Bản có thể bồi đắp những chủ đề quan tâm sâu sắc. Số đầu sách trong thư viện tính đến năm 2015 là 713 cuốn, chuẩn bị cho môi trường nghiên cứu mở có quy mô lớn nhất ở Việt Nam.

Chương trình này chỉ vừa mới bắt đầu. Rất may mắn là chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện về phương diện tài chính từ Tập đoàn Zensho (Zensho Holdings Co.,Ltd) và đã có được sự khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, có thể tiến hành hỗ trợ nghiên cứu như thế nào - chúng tôi nghĩ rằng nội dung này sẽ gắn liền với những nỗ lực của chúng tôi trong tương lai. Để đạt được những thành quả tốt đẹp hơn, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ và ý kiến đóng góp rộng rãi từ tất cả quý vị đã quan tâm đến website này.